Lt En

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau - VPS).

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 8

1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

4Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

5. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai" (kodas LEADER-19.2-4.2)

6Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

7. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS