Lt En
Įgyvendinami projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, įgyvendinimo

laikotarpis, paramos sutartis

 


                                         

                                                             

Rėmėjas, projekto vertė,     paramos suma, Eur                         


                                           

                        

                                     

Trumpas projekto    

aprašymas                                          


                                                                                                                    

Pastabos

 1.

„Šilalės rajono 2014 - 2020 metų kaimo plėtros strategija“ 

įgyvendinimas, įgyvendinimo

laikotarpis 2016 02 01 - 2023 09 01.

 Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos priemonės "Leader" veiklos srities "Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS ", projekto vertė

2 246 885,00 Eur.

Vietos plėtros        strategijos įgyvendinamas atsižvelgiant į strategijoje numatytus

prioritetus ir            priemones.

Parengtą strategiją    galima parsisiųsti čia.

Vyksta Strategijos    įgyvendinimo dokumentacijos rengimas. Visa su      Strategijos įgyvendinimu susijusi informacija, dokumentai skelbiami šiame       tinklalapyje.