Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau - VPS).

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonės "Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra" veiklos sritį Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas Nr. LEADER-19.2-6.4):

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5: