Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau - VPS).

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

4. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 60 BALŲ SĄRAŠAS 

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS