Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau - VPS).

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

4. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

5Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

6. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai" (kodas LEADER-19.2-4.2)

7Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

8. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS KVIETIMAS NR. 7

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS 

VPS VYKDYTOJOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO NUTARIAMOJI DALIS