Lt En
Naujienų archyvas

Koordinacinis centras "Gilė" įgyvendino programą

2021 Lapkritis 15 d.

Programos įgyvendinimo informacija

 

Koordinacinis centras „Gilė" įgyvendino Neformalaus suaugusių švietimo ir gebėjimų formavimo programą „Bendruomenių specialistų, teikiančių arba planuojančių teikti socialines paslaugas, kvalifikacijos kėlimas, įgalinant kurti ir plėtoti kokybiškas socialines paslaugas bendruomenėje“.

Mokymų programos skaidrės;

Mokymų programos atmintinė.