Lt En
Naujienų archyvas

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą

2018 Gruodis 17 d.

PAŽABOTI SMURTĄ

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Pažaboti smurtą“, kurio tikslas - Šilalės ir Pagėgių savivaldybių gyventojus supažindinti su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje aprtaiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis ir atsakomybe, su priemonėmis, skirtomis smurto artimoje aplinkoje prevencijai, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą, bei organizuoti taroptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“, taip mažinant smurto latentiškumą ir apraiškas Šilalės ir Pagėgių savivaldybėse.

Projekto metu pasiekta šių išsikeltų uždavinių:

  1. Užtikrinti smurto artimoje aplinkoje specialiųjų žinių sklaidą, pagilinti specialistų žinias ir profesines kompetencijas, gebėjimus teikti pagalbą smurto aukoms, suorganizuojant mokymus Šilalės ir Pagėgių savivaldybių policijos, SPC, VTAS, prokuratūros specialistams;
  2. Keisti visuomenės požiūrį į vyrų smurtą prieš moteris iš pateisinamo į netoleruojamą, skatinant naujos lyderystės idėją – reagavimą (netylėjimą) į socialiai aktualias temas, to siekiant per informacijos ir žinių suteikimą apie smurto artimoje aplinkoje aprtaiškas, jo padarinius, teisines pasekmes ir atsakomybę, mokant atpažinti smurto apraiškas, ugdant nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuojant apie pagalbos galimybes patyrus smurtą.
  3. Suorganizuoti tarptautinę akciją „16 aktyvumo dienų prieš smurtą”, vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir visuomenės švietimą, organizuojant informacijos sklaidą apie įvairias smurto artimoje aplinkoje apraiškas, jo padarinius, teisines pasekmes bei atsakomybę, apie prevencines priemones prieš smurtą, taip ugdant nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuojant apie pagalbos galimybes patyrus smurtą;

Projektos veiklos vyko Šilalės ir Pagėgių savivaldybėse, suorganizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymai, apkritojo stalo diskusijos „„SMURTAS IR MŪSŲ VEIKSMAI PAŽABOJANT JO LATENTIŠKUMĄ“, informacinė kampanija „Atpažinkime, supraskime, nukreipkime“, įgyvendinta Tarptautinė akcija „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“. Projektas finansuotas LR valstybės biudžeto lėšomis.