Lt En
Naujienų archyvas

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 6

2019 Kovas 22 d.

     Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

  1.  „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4;
  2.  „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  3. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1;
  4. „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4;
  5. „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;
  6. „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

     Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. kovo 15 d. 8.00 val. iki 2019 m. balandžio 17 d. 17.00 val.

     Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 6 skelbimą rasite mūsų internetinėje svetainėje www.silalesrvvg.lt.

     Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.