Lt En
Naujienų archyvas

Vyko VP atrankos komiteto posedis

2021 Balandis 15 d.

2019 m. balandžio 1 d. įvyko 5 kvietimo metu surinktų vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu patvirtinti 4 vietos projektai, kurie kokybės veritimo metu surinko reikiamą balų skaičių ir Šilalės VVG vietos projektų atrankos kometeto  rekomenduoti perduoti kitam vertinimo etapui:

1. UAB „Devanas“ vietos projekto „UAB „Devanas“ verslo pradžia“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-5-1-2018, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2);

2. UAB „Semena“ vietos projekto „UAB „Semena“ veiklos pradžia“ Nr. ŠILA-LEADER-6A-DJ-5-4-2018, pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2);

3. Pajūrio miestelio bendruomenės vietos projekto „Pajūrio daugiafunkcinis centras“ Nr. ŠILA-LEADER-6B-JI-5-2-2018, pagal VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-SAVA-6);

4. Koordinacinis centras „Gilė“ vietos projekto „Mokymai ir įgūdžių diegimas Šilalės VVG teritorijoje“ Nr. ŠILA-LEADER-1C-MV-5-5-2018, pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3).