Lt En
VVG valdyba

Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Atstovavimas

Pareigos

Kontaktai

1.

Raimundas Vaitiekus

Aukštasis

Valdžios atstovas:

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Atsakingas už bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą su savivaldybe, finansinių galimybių paiešką.

Tel. Nr. 8 687 88373

El. p. r.vaitiekus@silale.lt

 

2.

Vaiva Gudauskienė

Aukštasis

Valdžios atstovas: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos vyr. specialistė

Atsakinga už  Šilalės VVG teikiamas juridines konsultacijas, visapusiško bendradarbiavimo stiprinimą su vietos veiklos grupe.

Tel. Nr. 8 449 76116

 El. p. vaiva.gudauskiene@silale.lt

 

3.

Vidas Toleikis

Aukštasis

Valdžios atstovas: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Atsakinga už partnerystę su bendruomeninėmis ir jaunimo organizacijomis.

Tel. Nr. 8 449 51664

El. p. vidas.toleikis@silale.lt

 

4.

Raimonda Bružienė

Aukštasis

Verslo atstovas

Atsakingas  už ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su  verslininkais, ūkininkais ir kitomis verslo organizacijomis esančiomis VVG teritorijoje.

Tel. Nr. 8 676 57415

El.p. raimonda.poceviciute@hotmail.com

 

5.

Danutė Norbutienė

Aukštasis

Verslo atstovas

Atsakingas už VVG viešuosius ryšius, ekonominę partnerystę, verslumo skatinimą.

Tel. Nr. 8 652 54501

El. p.zdanadana@gmail.com

6.

Marius Kerpė

Vidurinis

Verslo atstovas

Atsakinga už kaimo gyventojų, ūkininkų ir jaunimo verslumo skatinimą, išorinius ryšius.

Tel. Nr. 8 698 07659

El. p. kerpemarius@gmail.com

 

7.

Romualdas Dirškus

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: Didkiemio kaimo bendruomenės pirmininkas

Atsakingas už kaimo bendruomenių įtraukimą į VVG veiklą, bendruomenėms aktualios informacijos paiešką ir sklaidą.

Tel. Nr. 8 686 92430

El. p. dirskus.romualdas@gmail.com

 

 

8.

Audronė Jonušauskienė

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas:

Bytlaukio kaimo bendruomenės pirmininkė

Atsakingas už  darbą su bendruomenėmis, kaimo gyventojais ir ūkininkais, išorinius ryšius.

Tel. Nr. 8 699 48489

El. p. audra0624@gmail.com

 

9.

Ramūnas Geštautas

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas:

Bilionių kaimo bendruomenės pirmininkė

Atsakingas už socialinę sritį, darbą su bendruomenėmis, išorinius ryšius, verslumo skatinimo srityje.

Tel. Nr. 8 656 95158

El. p. bilioniubendruomene@gmail.com

 

10.

Vilius Pilypas

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: koordinacinio centro "Gilė" narys

Atsakinga už socialinį darbą, informacijos rinkimą ir sklaidą.

Tel. Nr. 8 607 69944

El. p. viliuspilypas@gmail.com

11.

Stasė Sėrapinienė

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkė

Atsakinga už viešuosius ryšius, švietėjišką veiklą ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą, jaunimo aktyvinimą ir įtraukimą į veiklas.

Tel. Nr. 8 618 29962

El. p. serapiniene@gmail.com