Lt En
VVG valdyba

Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Atstovavimas

Pareigos

Kontaktai

1.

Valdemaras Jasevičius

Aukštasis

Valdžios atstovas:

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Atsakingas už bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą su savivaldybe, finansinių galimybių paiešką.

Tel. Nr.  (8 449) 76 114,

Mob. 8 615 83893

El. p. v.jasevicius@silale.lt

 

2.

Tadas Bartkus

Aukštasis

Valdžios atstovas: Šilalės rajono savivaldybė

Atsakingas už  Šilalės VVG teikiamas juridines konsultacijas, visapusiško bendradarbiavimo stiprinimą su vietos veiklos grupe.

Tel. Nr. (8 449) 76 110,

Mob. 8 618 49292

 El. p. vicemeras@silale.lt

 

3.

Tadas Sadauskis

Aukštasis

Valdžios atstovas: Šilalės rajono savivaldybė

Atsakingas už partnerystę su bendruomeninėmis ir jaunimo organizacijomis.

Tel. Nr. (8 449) 76 117

Mob. 8 673 25642

El. p. tadas.sadauskis@silale.lt

 

4.

Raimonda Bružienė

Aukštasis

Verslo atstovas

Atsakingas  už ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su  verslininkais, ūkininkais ir kitomis verslo organizacijomis esančiomis VVG teritorijoje.

Tel. Nr. 8 676 57415

El.p. raimonda.poceviciute@hotmail.com

 

5.

Danutė Norbutienė

Aukštasis

Verslo atstovas

Atsakingas už VVG viešuosius ryšius, ekonominę partnerystę, verslumo skatinimą.

Tel. Nr. 8 652 54501

El. p.zdanadana@gmail.com

6.

Marius Kerpė

Vidurinis

Verslo atstovas

Atsakingas už kaimo gyventojų, ūkininkų ir jaunimo verslumo skatinimą, išorinius ryšius.

Tel. Nr. 8 698 07659

El. p. kerpemarius@gmail.com

 

7.

Romualdas Dirškus

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: Didkiemio kaimo bendruomenė

Atsakingas už kaimo bendruomenių įtraukimą į VVG veiklą, bendruomenėms aktualios informacijos paiešką ir sklaidą.

Tel. Nr. 8 686 92430

El. p. dirskus.romualdas@gmail.com

 

 

8.

Audronė Jonušauskienė

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas:

Bytlaukio  bendruomenė

Atsakingas už  darbą su bendruomenėmis, kaimo gyventojais ir ūkininkais, išorinius ryšius.

Tel. Nr. 8 699 48489

El. p. audra0624@gmail.com

 

9.

Ramūnas Geštautas

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas:

Bilionių kaimo bendruomenė

Atsakingas už socialinę sritį, darbą su bendruomenėmis, išorinius ryšius, verslumo skatinimo srityje.

Tel. Nr. 8 656 95158

El. p. bilioniubendruomene@gmail.com

 

10.

Inga Ežerskienė

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: Koordinacinis centras "Gilė"

Atsakingas už socialinį darbą, informacijos rinkimą ir sklaidą.

Tel. Nr. 8 606 49051

El. p. ingaežerskienė@gmail.com

11.

Ingrida Syminaitė - Paulauskienė

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: Pajūrio miestelio bendruomenė

Atsakingas už viešuosius ryšius, švietėjišką veiklą ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą, jaunimo aktyvinimą ir įtraukimą į veiklas.

Tel. Nr. 8 630 23290

El. p. ingridasyminaitepaulauskiene@gmail.com