Lt En
VVG valdyba

Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Atstovavimas

Pareigos

Kontaktai

1.

Raimundas Vaitiekus

Aukštasis

Valdžios atstovas:

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Atsakingas už bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą su savivaldybe, finansinių galimybių paiešką.

Tel. Nr. 8 687 88373

El. p. r.vaitiekus@silale.lt

 

2.

Regina Kvederienė

Aukštasis

Valdžios atstovas: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos vyr. specialistė

Atsakinga už  Šilalės VVG teikiamas juridines konsultacijas, visapusiško bendradarbiavimo stiprinimą su vietos veiklos grupe.

Tel. Nr. 8 449 76116

 El. p. regina.kvederiene@silale.lt

 

3.

Edgaras Laurinavičius

Aukštasis

Valdžios atstovas: Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Atsakinga už partnerystę su bendruomeninėmis ir jaunimo organizacijomis.

Tel. Nr. 8 612 54400

El.p. Edgaras.laurinavicius@silale.lt

 

4.

Raimonda Pocevičiūtė

Aukštasis

Verslo atstovas

Atsakingas  už ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su  verslininkais, ūkininkais ir kitomis verslo organizacijomis esančiomis VVG teritorijoje.

Tel. Nr. 8 676 57415

El.p. raimonda.poceviciute@hotmail.com

 

5.

Sandra Kazlauskienė

Aukštasis

Verslo atstovas

Atsakingas už VVG viešuosius ryšius, ekonominę partnerystę, verslumo skatinimą.

Tel. Nr. 8 652 54501

El. p. barbero.z.z@gmail.com

6.

Laima Tubutienė

Aukštasis

Verslo atstovas

Atsakinga už kaimo gyventojų, ūkininkų ir jaunimo verslumo skatinimą, išorinius ryšius.

Tel. Nr. 8 682 48971

El. p. laitub@gmail.com

 

7.

Kęstutis Trapas

Aukštesnysis

Pilietinės visuomenės atstovas: Vingininkų kaimo bendruomenės pirmininkas

Atsakingas už kaimo bendruomenių įtraukimą į VVG veiklą, bendruomenėms aktualios informacijos paiešką ir sklaidą.

Tel. Nr. 8 680 89 488

 El. p. kestutis@vingininkai.lt

 

 

8.

Gražina Valiuvienė

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas:

Žadeikių kaimo bendruomenės pirmininkė

Atsakingas už  darbą su bendruomenėmis, kaimo gyventojais ir ūkininkais, išorinius ryšius.

Tel. Nr. 8 614 73110

El. p. grazinavaliuviene@gmail.com

 

9.

Arvydas Petkus

Aukštesnysis

Pilietinės visuomenės atstovas:

Balsių kaimo bendruomenės “Paneruotis” pirmininkas

Atsakingas už socialinę sritį, darbą su bendruomenėmis, išorinius ryšius, verslumo skatinimo srityje.

Tel. Nr. 8 687 45299

El. p. paneruotis@gmail.com

 

10.

Vilius Pilypas

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro narys

Atsakinga už socialinį darbą, informacijos rinkimą ir sklaidą.

Tel. Nr. 8 607 69944

El. p. viliuspilypas@gmail.com

11.

Stasė Sėrapinienė

Aukštasis

Pilietinės visuomenės atstovas: Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkė

Atsakinga už viešuosius ryšius, švietėjišką veiklą ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą, jaunimo aktyvinimą ir įtraukimą į veiklas.

Tel. Nr. 8 618 29962

El. p. serapiniene@gmail.com