Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3


1.Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

4. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo nauja redakcija (2019 04 01 Protokolo Nr. P-4)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 60 BALŲ, SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VPS VYKDYTOJOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATUS

INFORMACIJA APIE SKIRTĄ PARAMĄ VIETOS PROJEKTAMS

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMUS IR ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS