Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau - VPS).

Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

1. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

2. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

3. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

4. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3)

5Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

6. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai" (kodas LEADER-19.2-4.2)

7Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

8. Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS KVIETIMAS NR. 7

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS 

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

VPS VYKDYTOJOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATUS

INFORMACIJA APIE SKIRTĄ PARAMĄ VIETOS PROJEKTAMS

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMUS IR ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS