Lt En
Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 14

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau - VPS).


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 2021 m. balandžio 2 d. 8 val. iki 2021 m. gegužės 7 d. 14 val.


Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 14


FInansavimo sąlygų aprašus ir reikalingus užpildyti priedus rasite paspaudę ant kiekvienos priemonės:

1. VPS  priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4);

2. VPS  priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2);

3. VPS priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4);

4. VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6);

5. VPS priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3). 

 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATAI

VPS VYKDYTOJOS PROJEKTŲ ATRANKOS POSĖDŽIO NUTARIAMOJI DALIS

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATUS

INFORMACIJA APIE SKIRTĄ PARAMĄ VIETOS PROJEKTAMS

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMUS IR ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS