2012-05-04 Pasirašytos sutartys

Gegužės 4 dieną Šilalės rajono Švietimo centro posėdžių salėje vietos projektų vadovai pasirašė pirmojo kvietimo trišales vietos projektų vykdymo sutartis pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės įgyvendinamos Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos II prioriteto 2.1  priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Pasirašyta 12 vietos projektų vykdymo sutarčių:

1. Bilionių kaimo bendruomenės projekto „Bilionių kaimo bendruomenės patalpų remontas, pritaikant jas vietos gyventojų poreikiams“ vykdymo sutartis;

2. Vingininkų kaimo bendruomenės projekto „Kultūros, informacijos ir sporto centro pastato statyba Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškoje seniūnijoje, Vingininkų kaime“ vykdymo sutartis;

3. Visdžiaugų kaimo bendruomenės projekto „Pastato remontas pritaikant Visdžiaugų kaimo bendruomenės reikmėms“ vykdymo sutartis;

4. Pajūralio bendruomenės centro projekto „Namai visiems“ vykdymo sutartis;

5. Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos projekto „Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos universalaus sporto aikštyno dangos įrengimas“ vykdymo sutartis;

6. Žadeikių kaimo bendruomenės projekto „Žadeikių kaimo bendruomenės gerbūvio gerinimas“ vykdymo sutartis;  

7. Vytogalos kaimo bendruomenės projekto „Vytogalos kaimo bendruomenės pastato rekonstrukcija pritaikant jį bendruomenės poreikiams“ vykdymo sutartis;

8. Iždonų kaimo bendruomenės projekto „Švieski mums vėl“ vykdymo sutartis;

9. Gineikių kaimo bendruomenės projektao “Čia šilta svečiui ir šeimininkui“ vykdymo sutartis;

10. Jucaičių kaimo bendruomenės projekto “Iniciatyvios Jucaičių bendruomenės namai“ vykdymo sutartis;

11. Tūbinių kaimo bendruomenės projekto „Pastato remontas pritaikant Tūbinių kaimo bendruomenės reikmėms“ vykdymo sutartis;

12. Didkiemio kaimo bendruomenės projekto “Šilti ir jaukūs bendruomenės namai“ vykdymo sutartis;

Įgyvendinus šiuos projektus bus įsisavinta 2 860 486 Lt vietos plėtros strategijai skirtų lėšų, o bendra šių projektų vertė – 3 195 016,67  Lt.

Daugiau informacijos apie pasirašytas sutartis pagal kvietimą Nr.1 galite rasti čia.