Eil. Nr.Projekto pavadinimas, įgyvendinimo laikotarpis, paramos sutartisFinansavimo šaltinis iš lėšos, EurTrumpas projekto aprašymasPastabos
1.„Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“  įgyvendinimas, įgyvendinimo laikotarpis 2016 02 01 – 2025 09 01.Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“. Projekto vertė 2 943 463,80 Eur, iš kurių: EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 2 431 502,00 Eur; EURI lėšos – 398 367,00 Eur; Virškontraktavimo lėšos – 113 594,80 Eur.Vietos plėtros strategijos įgyvendinamas atsižvelgiant į strategijoje numatytus prioritetus ir priemones.Vyksta Strategijos įgyvendinimas. Visa su Strategijos įgyvendinimu susijusi informacija, dokumentai skelbiami šiame tinklalapyje.