Eil. Nr.Projekto pavadinimas, įgyvendinimo laikotarpis, paramos sutartis  Finansavimo šaltinis iš lėšos, EurTrumpas projekto aprašymas Pastabos
   „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“  įgyvendinimas, įgyvendinimo laikotarpis 2016 02 01 – 2025 09 01. Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS “ Projekto vertė 2 589 869,00 Eur, iš kurių: EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 2 431 502,00 Eur;EURi lėšos – 158 367,00 Eur.Vietos plėtros strategijos įgyvendinamas atsižvelgiant į strategijoje numatytus prioritetus ir priemones. Parengtą strategiją galima parsisiųsti čia.Vyksta Strategijos įgyvendinimas. Visa su Strategijos įgyvendinimu susijusi  informacija, dokumentai skelbiami šiame tinklalapyje.
 VVG bendradarbiavimo projekto “Maistas, kurį galima valgyti” įgyvendinimas, įgyvendinimo laikotarpis 2020 10 15 – 2022 08 15Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritis „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Projekto vertė 100 001,90 Eur.Projekto tikslas – sukurti penkių partnerių nefromalią partnerystės grupę, tampant bendra jungtimi tarp vietos augintojų, perdirbėjų ir vartotojų, skatinančia aukštesnės pridėtinės vertės ir geresnės kokybės produktų gaminimą ir trumpųjų maisto grandinių organizavimą kiekvieno projekto partnerio teritorijoje.Vyksta projekto įgyvendinimas. Visa su Projketo įgyvendinimu susijusi  informacija, dokumentai skelbiami šiame tinklalapyje.