Eil. Nr.Projekto pavadinimas, įgyvendinimo laikotarpis, paramos sutartis  Finansavimo šaltinis iš lėšos, EurTrumpas projekto aprašymas Pastabos
 1.  „Šilalės rajono 2014 – 2020 metų kaimo plėtros strategija“  įgyvendinimas, įgyvendinimo laikotarpis 2016 02 01 – 2025 09 01. Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS ” Projekto vertė 2 589 869,00 Eur, iš kurių: EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 2 431 502,00 Eur;EURi lėšos – 158 367,00 Eur.Vietos plėtros strategijos įgyvendinamas atsižvelgiant į strategijoje numatytus prioritetus ir priemones. Parengtą strategiją galima parsisiųsti čia.Vyksta Strategijos įgyvendinimas. Visa su Strategijos įgyvendinimu susijusi  informacija, dokumentai skelbiami šiame tinklalapyje.
2. VVG bendradarbiavimo projekto “Maistas, kurį galima valgyti” įgyvendinimas, įgyvendinimo laikotarpis 2020 10 15 – 2023 09 15Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos sritis „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”. Projekto vertė 100 001,90 Eur.Projekto tikslas – sukurti penkių partnerių nefromalią partnerystės grupę, tampant bendra jungtimi tarp vietos augintojų, perdirbėjų ir vartotojų, skatinančia aukštesnės pridėtinės vertės ir geresnės kokybės produktų gaminimą ir trumpųjų maisto grandinių organizavimą kiekvieno projekto partnerio teritorijoje.Vyksta projekto įgyvendinimas. Visa su Projekto įgyvendinimu susijusi  informacija, dokumentai skelbiami šiame tinklalapyje.
3.Projekto „Šilalės rajono 2023-2027 m. kaimo plėtros strategijos parengiamoji parama” įgyvendinimas. Įgyvendinimo laikotarpis 2022 09 08 – 2024 12 31Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos sritis „Parengiamoji parama”. Projekto vertė – 19 997,00 Eur.Projekto metu numatytas Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2023-2027 metų strategijos rengimas, Konsultacijų, susijusios su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti, vykdymas, projekto viešinimas ir jo administravimas.Vyksta projekto įgyvendinimas. Visa su Projekto įgyvendinimu susijusi  informacija, dokumentai skelbiami šiame tinklalapyje.