KVIETIMO TEIKTI REZERVINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS  NR. 7  TAISYKLĖS

TAISYKLĖS IR JŲ PRIEDAI:

Šilalės r. VVG vidaus tvarkos aprašas (patvirtintas 2014 m. rugsėjo 19 d. protokolu Nr.P-28) (2017 m. kovo 15 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. P-2 nauja redakcija)

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

—————————————————————————————————————————-

KVIETIMO NR. 6  TAISYKLĖS

TAISYKLĖS IR JŲ PRIEDAI:

Šilalės r. VVG vidaus tvarkos aprašas (patvirtintas 2014 m. gegužės 12 d. protokolu Nr.P-16) (2017 m. kovo 15 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. P-2 nauja redakcija)

—————————————————————————————————————————

 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

 

 ————————————————————————————————————————–

KVIETIMO NR. 5  TAISYKLĖS

TAISYKLĖS IR JŲ PRIEDAI:

Šilalės r. VVG vidaus tvarkos aprašas (patvirtintas 2013 m. gruodžio 12 d. protokolu Nr.P-39) (2017 m. kovo 15 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. P-2 nauja redakcija)

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros startegijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,, Parama verslo  kūrimui ir plėtrai” (Kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra)

3 priedas. Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (Kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra)

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra”)

3 priedas. Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)

—————————————————————————————————————————

KVIETIMO NR. 4  TAISYKLĖS

TAISYKLĖS IR JŲ PRIEDAI:

Šilalės r. VVG vidaus tvarkos aprašas (patvirtintas 2013 m. kovo 21 d. protokolu Nr.P-20) (2017 m. kovo 15 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. P-2 nauja redakcija)

—————————————————————————————————————————

 Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

 

2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutarties forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

3 priedas. Mokėjimo prašymo forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas”  2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

 —————————————————————————————————————————

KVIETIMO NR. 3  TAISYKLĖS

TAISYKLĖS IR JŲ PRIEDAI:

Šilalės r. VVG vidaus tvarkos aprašas (patvirtintas 2012 m. kovo 29 d. protokolu Nr.P-39) (2017 m. kovo 15 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. P-2 nauja redakcija)

—————————————————————————————————————————-

Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija” (2014 m. rugsėjo 4 d. valdybos protokolu Nr. P-25 nauja redakcija)

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutarties forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo  bendradarbiavimo sutarties (su juridiniu asmeniu) forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

4 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

5 priedas. Mokėjimo prašymo forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas”  2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

6 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo  sutarties (su fiziniu asmeniu) forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”

3 priedas. Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo  verslų išplėtimas ir sąlygų  jiems sudarymas” priemonę ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros startegijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,, Parama verslo  kūrimui ir plėtrai” (Kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra)

3 priedas. Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (Kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra)

—————————————————————————————————————————-

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra”)

4 priedas. Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)

—————————————————————————————————————————-

KVIETIMO NR. 2  TAISYKLĖS

TAISYKLĖS IR JŲ PRIEDAI:

Šilalės r. VVG vidaus tvarkos aprašas (patvirtintas 2012 m. vasario 6 d. protokolu Nr.P-19) (2017 m. kovo 15 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. P-2 nauja redakcija)


Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija” (su priedais) (2014 m. rugsėjo 4 d. valdybos protokolu Nr. P-25 nauja redakcija)

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

2 priedas. Vietos projekto vykdymo sutarties forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

3 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo  bendradarbiavimo sutarties (su juridiniu asmeniu) forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

4 priedas. Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

5 priedas. Mokėjimo prašymo forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas”  2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”

6 priedas. Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo  sutarties (su fiziniu asmeniu) forma pagal II prioriteto ,,Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra”


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos”(su priedais)


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo  verslų išplėtimas ir sąlygų  jiems sudarymas” priemonę ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

1 priedas. Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas”

2 priedas. Mokėjimo prašymo forma pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų  jiems sudarymas” priemonę ,,Kaimo turizmo  veiklos skatinimas”


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros startegijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,, Parama verslo  kūrimui ir plėtrai” (Kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra) (su priedais)


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra” (su 1,2 priedais)

3 priedas. Tipinio verslo plano forma pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)

4 priedas.  Vietos projekto paraiškos forma pagal I prioriteto ,,Kaimo  verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)

5 priedas. Vietos projekto vykdymo sutarties forma pagal I prioriteto ,,Kaimo  verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)

6 priedas. Mokėjimo prašymo forma pagal I prioriteto ,,Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai” (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra)


KVIETIMO NR. 1 TAISYKLĖS 

TAISYKLĖS IR JŲ PRIEDAI:

Šilalės r. VVG vidaus tvarkos aprašas (patvirtintas 2011 m. kovo 18 d. protokolu Nr.34) (2017 m. kovo 15 d. valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. P-2 nauja redakcija)


Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją ,,Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija” (2014 m. rugsėjo 4 d. valdybos protokolu Nr. P-25 nauja redakcija)


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ II prioriteto „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas” 2.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. plėtros strategija“ I prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. plėtros strategija“ I prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Kaimo turizmo veiklos skatinimas”


Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. plėtros strategija“ I prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas” priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai”


Paraiškos forma projektams pagal II prioriteto „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 


Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“ priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ 


Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“ priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ 


Paraiškos forma projektams pagal I prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“ priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“


Pavyzdinė vietos projekto vykdymo sutarties forma


Mokėjimo prašymas pagal I prioriteto prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“ priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“


Mokėjimo prašymas pagal I prioriteto prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“ priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“


Mokėjimo prašymas pagal I prioriteto prioriteto „Kaimo verslų išplėtimas ir sąlygų jiems sudarymas“ priemonę „Kaimo turizmo veiklos sktinimas“


Mokėjimo prašymas pagal II prioriteto „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ 2.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 


Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita


Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis


Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė