Eil. Nr.Projekto pavadinimas, įgyvendinimo laikotarpis, paramos sutartis             

Rėmėjas, projekto vertė, paramos suma, LtTrumpas projekto aprašymasPastabos
1.„Mes atstovaujame Šilalės rajoną“ ,sutarties Nr. B6-369Šilalės rajono administracija, paramos suma 2000 LtLietuvos ir bendruomenių vėliavų įsigijimui, sudalyvavimui sąskrydyjeĮgyvendinta, atsiskaityta su Šilalės rajono administracija.
2.„Šilalės rajono kaimo vietovių plėtros strategijos siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, rengimas“, įgyvendinimo laikotarpis 2008 0908 –2009 12 31, sutarties Nr. PVII2-7-08-1Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ antrosios veiklos sritį „Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, vietos plėtros strategijoms rengti ir (arba) atnaujinti, asmenims, rengiantiems arba atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“, paramos suma 69 056 LtParengta „Šilalės rajono kaimo vietovių plėtros strategija“Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
3.„Šilalės rajono partnerystės VVG patalpų sutvarkymas“, įgyvendinimo laikotarpis 2008 10 09 –2009 07 09,sutarties Nr. KB/08-79Lietuvos valstybės biudžetas, Valstybės parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupių veiklai remti, paramos suma 25000 LtSuremontuotos Šilalės r. VVG patalpos Nepriklausomybės g. 1.Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
4.„Biuro baldų remontas“. Įgyvendinimo laikotarpis 2009 m., sutarties Nr. B6-119(P)Šilalės rajono savivaldybės administracija, paramos suma 1 600 LtSuremontuoti biuro baldaiĮgyvendinta, atsiskaityta Šilalės r. Savivaldybės administracijai.
5. „Bendradarbiaudami ir bendraudami – mes galime daug“, įgyvendinamas laikotarpis 2011 02 22 – 2011 12 22 Lietuvos kaimo plėtros,     Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos       priemonės „Techninė        pagalba“ veiklos srities      „Nacionalinis kaimo tinklas“, projekto vertė 20 tūkst. Lt. Atliekamas tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti vietovės išskirtinį kulinarinį paveldą ir ypatumus, kuriuos būtų galima plėtoti. Tyrimo rezultatai aptariami baigiamojoje konferencijoje, viešinimas padalomąja medžiaga bei internetinėje VVG svetainėje.   Atliktas tyrimas, rezultatai pristatyti    baigiamojoje konferencijoje 2011-06-03. Atsiskaityta su NMA.
6.,,Krašto pažinimas – investicija į ateitį“, įgyvendinimo laikotarpis 2011 08 01 – 2012 07 31Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba” veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas”. Projekto vertė 15 tūkst. Lt.Atliekamas tyrimas, kurio rezultatai pristatomi baigiamojoje konferencijoje.Įgyvendinta, Atsiskaityta su NMA.
7.„Krašto vizija kaimo jaunimo      akimis“Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m.programos priemonę „Techninė pagalba“. Projekto vertė 20 tūkst. Lt Atliekamas tyrimas (apklausa) kurio metu siekiama išsiaiškinti kaip kaimo jaunimas mato Šilalės kraštą ateityje ir kaip juos įtraukti į krašto plėtros procesus. Atliktas tyrimas, rezultatai pristatyti baigiamojoje konferencijoje 2013-02 01. Atsiskaityta su NMA.
8.Tinklo valdymasLietuvos kaimo tinklo veiksmų programos kryptis „Tinklo valdymas”.Tinklo narių kelionė ir į kitus renginius susijusius su Tinklo veikla, konferencijų rengimas susijusius su kaimo plėtros programų įgyvendinimu.Atsiskaityta su NMA.
9.„Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“, įgyvendinimo laikotarpis 2011 01 10 – 2013 10 30,2011 02 08 d. sutartis Nr. 4PV-KT-10-1-003226 Lietuvos kaimo plėtros         2007-2013 m. programos       priemonės „Parama VVG       veiklai, įgūdžiams įgyti ir      aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją              įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje aktyvumui    skatinti“ projekto vertė 300 tūkst. Lt. 
VVG valdybos, jos narių ir strategiją      administruojančių narių, bei potencialių    vietos projektų pareiškėjų gebėjimų,        kompetencijos, įgūdžių stiprinimas ir mokymas.
 Atsiskaityta su NMA.
10.„Šilalės rajono vietos plėtros2007-2013 m. strategija“ įgyvendinimas, įgyvendinimo laikotarpis 2010 08-2015 09 30,sutarties Nr. 4VP-KT-10-1-000204-PR001Lietuvos kaimo plėtros,     Lietuvos kaimo plėtros2007-2013 m. programos    krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“      priemonės „Vietos plėtros    strategijų įgyvendinimas“,    projekto vertė 8,83 mln. Lt,  iš jų 1, 4845 mln. Lt           Strategijos įgyvendinimo      administravimui.Vietos plėtros strategija įgyvendinta atsižvelgiant į strategijoje numatytus prioritetus ir priemones. Šilalės rajone įgyvendinti 59 vietos projektai. Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
11.„Šilalės VVG VPS rengimas“, įgyvendinimo laikotarpis 2015 03 30 – 2016 01 31.2015 m. liepos 14 d. paramos sutartis Nr. 42PP-KT-14-1-05325Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LRADER“ veiklos srities „Parengiamoji parama“, projekto vertė 9000 EurProjekto metu Šilalės VVG surinko informaciją apie VVG teritorijos žmonių poreikius, identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas ir tuo pačiu siekdama, kad surinkta informacija reprezentuotų visos teritorijos kaimo gyventojų nuomones. Gyventojų poreikiams išsiaiškinti buvo derinami kiekybiniai ir kokybiniai gyventojų poreikių tyrimo metodai: dokumentų ir statistinės informacijos analizė, anketinis vertinimas, seniūnijų grupinės apklausos, projektinių pasiūlymų rinkimas. Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
12.Projekto „Šilalės rajono 2023-2027 m. kaimo plėtros strategijos parengiamoji parama“ įgyvendinimas. Įgyvendinimo laikotarpis 2022 09 08 – 2023 04 17Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritis „Parengiamoji parama“. Projekto vertė – 19 997,00 Eur.Projekto metu vyko Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2023-2027 metų strategijos rengimas, Konsultacijų, susijusios su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti, vykdymas, projekto viešinimas ir jo administravimas. Parengta „Šilalės rajono VVG 2023-2027 metų vietos plėtros strategija“.Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.
13.VVG bendradarbiavimo projekto “Maistas, kurį galima valgyti” įgyvendinimas, įgyvendinimo laikotarpis 2020 10 15 – 2023 09 29Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritis „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Projekto vertė 100 001,90 Eur.Projekto rezultatai: dalyviams iš penkių rajonų buvo surengti 30 dienų (240 val.) mokymai, organizuoti mokomieji vizitai į Sodininkystės ir daržininkystės institutą Babtuose, žemės ūkio kooperatyvą „Pienas. LT“, KTU maisto institutą, buvo sukviestos penkios lauko dienos įvairiuose ūkiuose, surengtos šešios konferencijos ir sukurtas penkių projekto partnerių teritorijų vietos išteklių žemėlapis „Ūkininkų birža“ (susipažinti galite paspaudus “Ūkininkų žemėlapis”).
Projekto metu išsiaiškinome ūkininkų, žemės ūkio produktų perdirbėjų problemas ir lūkesčius; padėjome užmegzti bendradarbiavimo ryšius tarp skirtingų rajonų augintojų ir perdirbėjų; suteikėme vertingų teorinių ir praktinių žinių ūkininkams, tiesiogiai pritaikomų kasdienėje veikloje; parodėme geriausius pavyzdžius, pažangaus ir inovatyvaus veikimo galimybes, alternatyvas įprastam ūkininkavimui; pamokėme verslumo; paskatinome ūkininkus patiems imtis perdirbimo, kurti šeimos ūkius, išlaikant jaunus žmones kaime; sudarėme galimybes ūkininkams parduoti, o vartotojams nusipirkti kokybiškos produkcijos „Ūkininkų biržoje“.
Projekto pareiškėjas – Klaipėdos rajono vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas“; Partneriai: asociacija „Lamatos žemė“ (Šilutės r.), Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė.
Įgyvendinta, atsiskaityta su NMA.