Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 1 d.  paraiškos, mokėjimo prašymai, galutinės ir metinės ataskaitos,  turi būti teikiami el. paštu silalesvvg@gmail.com, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kitu būdu pasirašyti dokumentai bus NEPRIIMAMI.

Prašome vadovautis Vietos projektų administravimo taisyklių 68, 71, 72, 148.1, 148.2, 168 punktais (AR 2022-04-01):

Mokėjimo prašymo forma LEADER MP forma nuo 2022-04-29

Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija

Pavyzdine galutines ir metines ataskaitos forma pavyzdine galutines ir metines ataskaitos forma Pavyzdine galutines ir metines ataskaitos forma