Vietos plėtros strategija „Šilalės rajono VVG 2023-2028 metų vietos plėtros strategija”

Priemonės pavadinimasKvietimas galioja
NuoIki
1 priemonė. Skatinti tvarią ir įtraukią socialinę ir ekonominę plėtrą Šilalės rajone2024-09-022024-10-03
2 priemonė. Socialinio verslo stiprinimas, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų vystymasKvietimų nebus 
3 priemonė. Fizinės, emocinės, kultūrinės ir socialinės gerovės skatinimas2024-09-022024-10-03
4 priemonė. Ekonominės plėtros gerinimas – verslo grįsto sumanaus kaimo principais kūrimas ir plėtra2024-09-022024-10-03
5 priemonė. Socialinių ryšių tarp žmonių ir organizacijų kūrimasKvietimų nebus