Vietos plėtros strategijaŠilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija

Kvietimas Nr. 17 pagal šias priemones:Pradžia 2023 m. sausio 16 d.
Pabaiga 2023 m. vasario 20 d.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)


VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse, skatinant aplinkos apsaugos ir klimato kaitos švelninimą“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7)

Kvietimas Nr. 18 pagal šias priemones:Pradžia 2023 m. rugpjūčio 16 d.
Pabaiga 2023 m. rugsėjo 27 d.
VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)
Kvietimas Nr. 19 pagal šias priemones:Pradžia 2023 m. rugsėjo 6 d.
Pabaiga 2023 m. spalio 9 d.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)
Kvietimas Nr. 20 pagal šias priemones:Pradžia 2023 m. gruodžio 14 d.
Pabaiga 2024 m. sausio 16 d.
VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ (kodas LEADER-19.2-4) veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2)