2023-2028 metų vietos plėtros strategija patvirtinta

Su džiaugsmu pranešame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2023 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-704 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo““, patvirtinta Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija „Šilalės rajono VVG 2023-2028 metų vietos plėtros strategija“ (VPS).

Pagrindiniai VPS aspektai:

  • VPS tema  – Gyvenimo kokybės gerinimas Šilalės rajone, užtikrinant bei plėtojant paslaugų prieinamumą ir tvarią ekonominę plėtrą. To bus siekiama socialinėje ir ekonominėje srityse, visuose VPS projektuose. Šia VPS bus didinamas viešųjų paslaugų prieinamumas,  kuriama tvari ekonominė plėtra privataus verslo sektoriuje, išmani ir skaitmenizuota poilsio ir paslaugų infrastruktūros plėtra, vystomas socialiai ir ekologiškai atsakingas turizmas, tobulinama socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas, plečiama socialinių paslaugų ir jų tiekėjų įvairovė. Taip pat bus įgyvendintas bendradarbiavimo projektas, kuriuo bus skatinamas NVO bendradarbiavimas, įvairinamos veiklos, plėtojama jaunimo užimtumo veiklos. 
  • VPS įgyvendinimui skirta 1 488 827,00 Eur parama
  • VPS suplanuotos 5 priemonės:

Su visą VPS galite susipažinti (spausti čia).