Aptartas Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas

2020 m. rugsėjo 14 d. Šilalės rajono savivaldybėje Tarybos posėdžių salėje įvyko  Šilalės r. VVG, valdžios atstovų, tarybos narių, Šilalės r. kaimo bendruomenių susirinkimas, kuriame aptartos galimybės, pasiūlymai kaimo bendruomenių veiklų aktyvavimui. Šilalės r. pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo apie Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” (toliau – VPS) įgyvendinimą, prioritetus ir reikalavimus vietos projektų teikimui, informuota apie šiuo metu vykstantį kvietimą teikti vietos projektus Nr. 11 pagal VPS.