BENDRADARBIAVIMO NAUDA VISUOMENEI

Sveikata – viena didžiausių vertybių. Jos būklę lemia ne tik pasirinktas gyvenimo būdas, supanti aplinka, bet ir sveikatos priežiūros tarnybų veiklos aktyvumas. Vienas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) tikslų yra užtikrinti sveikatai palankią aplinką, todėl NVSC Tauragės departamento Šilalės skyriaus specialistai kviečia Šilalės rajono bendruomenes (miesto, kaimo) kreiptis ir kartu spręsti iškilusias problemas.

NVSC siekis – padėti suformuoti visuomenės sveikatos politiką, rūpintis žmonių sveikatos sauga kontroliuojant aplinkos veiksnius. NVSC specialistai vykdo užkrečiamų ir kitų ligų prevenciją, rengia siūlymus dėl triukšmo, kvapų, oro ir dirvožemio užterštumo, elektromagnetinės spinduliuotės mažinimo, vertina teritorijų planavimo, statybų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, dėl sparčios urbanizacijos ir ūkinės veiklos įtakos gyvenamajai aplinkai nagrinėja gyventojų skundus ir pagal kompetenciją gina vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu, vartotojus ir paslaugų teikėjus informuoja apie jų teises. NVSC veikla taip pat apima sveikatos priežiūros, ugdymo (švietimo), globos ir kitų įstaigų teikiamų paslaugų priežiūrą ir kontrolę. NVSC teikia ir administracines paslaugas, išduoda leidimus – higienos pasus, licencijas ir kitus dokumentus.

Manome, jog NVSC ir Šilalės rajono bendruomenes vienija bendri tikslai – stiprinti visuomenės sveikatą ir gerinti gyvenamąją aplinką. Kiekviena bendruomenė gali turėti savitų problemų, bet ne visada žinoti, kaip jas išspręsti. Kviesdami Jus bendradarbiauti ieškome naujų, efektyvių būdų keisti situaciją. Jei ginant Jūsų interesus mūsų kompetencijos nepakaktų, į dialogą įtrauksime kitas atsakingas institucijas ir visi kartu ieškosime galimų sprendimų. Kviečiame pateikti Jums rūpimus klausimus ar temas, kurias norėtumėte su mumis aptarti. Išnagrinėję Jums kilusias problemas, susisieksime su visų susitikti pageidavusių bendruomenių atstovais ir, įvertinę situaciją, planuosime susitikimus, drauge spręsime iškilusius klausimus.

NVSC Tauragės departamento Šilalės skyriaus specialistai maloniai kviečia Šilalės rajono bendruomenes aktyviai kreiptis Jiems rūpimais klausimais el. paštu silale@nvsc.lt, telefonu 8 449 74 685 ar atvykus adresu Lokystos g. 36, Šilalė.

                                                                               Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

                                                                                prie Sveikatos apsaugos ministerijos

                                                                                Tauragės departamento Šilalės skyrius