Dalyvavome konferencijoje, skirtoje vietos veiklos grupių (VVG) strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Leader programa“, aktualijoms aptarti

2017 m. spalio 24 d. Šilalės rajono partnerystės vietos veilos grupės projekto finansininkė ir projekto administratorė dalyvavo konferencijoje, skirtoje vietos veiklos grupių (VVG) strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Leader programa“, aktualijoms aptarti. Jos metu buvo aktyviai diskutuojama ir dalijamasi nuomonėmis bei patirtimis.

    Agentūros Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė vietos plėtros strategijų administravimo aktualijas, atkreipė dėmesį į dažniausiai daromas projektų vykdytojų klaidas įgyvendinant strategijas, atsakė į dažniausiai kylančius pareiškėjų klausimus pateikus paraišką ar įgyvendinant projektą. Pažeidimų prevencijos, administravimo ir rizikų valdymo skyriaus atstovas Audrius Ilgevičius supažindino dalyvius su galimais rizikų padaryti pažeidimą atvejais įgyvendinant projektus – sukurtas dirbtines sąlygas ir kt., dalinosi žiniomis, kas yra pažeidimas, kaip jį identifikuoti, ką daryti jį identifikavus bei kaip minėtų pažeidimų išvengti.      Taip pat buvo aptarta itin aktuali pirkimų tema, pristatytas pirkimų vykdymas tiek pagal įstatymą, tiek pagal taisykles, buvo aktyviai diskutuojama pirkimo derinimo, išankstinio projektų vertinimo klausimais. Pranešimą apie pirkimų aktualijas konferencijos dalyviams skaitė Viešųjų pirkimų skyriaus atstovė Lina Kandyba. Atsakymus į susirinkusiesiems rūpimus klausimus teikė ir kiti NMA atstovai, taip pat kolegos iš Žemės ūkio ministerijos – žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas, Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė.