Dalyvavome seminare

2018 m. gegužės 29 d. (antradienį), Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Teresė Jankauskienė ir projekto finansininkė – viešųjų ryšių specialistė Odeta Krasauskienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos suorganizuotame seminare, kuris vyko Kredito unijos „Germanto lobis” III aukšto salėje (Sedos g. 6, Telšiai), seminaro tema – „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė.“ Seminaro metu aptarti probleminiai klausimai, pokyčiai susiję su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER“ vietos plėtros strategijų įgyvendinimu.