Dalyvavome VVGT ataskaitiniame narių susirinkime

  2019 m. balandžio 25 dieną, Raseinių r. Palukščio davo Rokynės sodyboje įvyko vietos veiklos grupių ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas. Jo metu buvo patvirtintos veiklos ir finansinės ataskaitos, aptarta LEADER Lietuva interneto svetainės atnaujinimo gairės, kiti svarbūs klausimai. VVGT veiklos koordinavimo kokybės gerinimui po intensyvių diskusijų nuspręsta padidinti nario mokestį iki 300 Eur. Diskutuota apie vietos plėtros strategijų administravimo ypatumus ir pažangos vertinimą.