Dėl planuojamų mokymų

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė informuoja, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ paramos sutartį 2011 m. vasario 8 d. Nr. 4PV-KT-10-1-003226, projekto „Siekime žinių – tikslų įgyvendinimui“ mokymai vyks:

Eil. Nr.DataMokymų laikas Mokymų vykdymo vietaMokymų pavadinimas (tema)Lektorius
Mokymai vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims 
1.2014 m. kovo 27 d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos veiklos grupės strateginio planavimo ir gebėjimų ugdymas: strategijos priemonių plano sudarymas ir stebėsenos sistemos parengimo metodų ir įrankių taikymasJ.Jasaitis
2.2014 m. kovo 28 d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėStrateginis planavimasV. Pilipavičius
3.2014 m. balandžio 7d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėStrateginis valdymasV. Pilipavičius
4.2014 m. balandžio 8d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėSocialiniai tyrimai VVG teritorijoje       A.Blinstrubas
5.2014 m. balandžio 9 d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos situacijos analizė       V. Pilipavičius
6,2014 m. balandžio 10 d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos veiklos grupės strateginio planavimo ir gebėjimų ugdymas:  situacijos analizės  ir įrankių taikymasJ. Butkutė
7.2014 m. balandžio 15d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos veiklos grupės strateginio planavimo ir gebėjimų ugdymas:  plėtros strategijos formavimo metodų ir įrankių taikymasJ. Butkutė
Mokymai potencialiems vietos projektų vykdytojams 
1.2014 m. kovo 31d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos kitimo įvertinimas, įgyvendinant vietos projektusVytautas Pranas Mickus ir/arba Jūratė Čiuknaitė
2.2014 m. balandžio 1d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos kitimo įvertinimas, įgyvendinant vietos projektusVytautas Pranas Mickus ir/arba Jūratė Čiuknaitė
3.2014 m. balandžio 2d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos kitimo įvertinimas, įgyvendinant vietos projektusVytautas Pranas Mickus ir/arba Jūratė Čiuknaitė
4.2014 m. balandžio 3d.9:00-17:008 val.Lokystos g. 36, ŠilalėVietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos kitimo įvertinimas, įgyvendinant vietos projektusVytautas Pranas Mickus ir/arba Jūratė Čiuknaitė