ĮGYVENDINAMAS JOMANTŲ KAIMO BENDRUOMENĖS VIETOS PROJEKTAS

2013 m. kovo 12 d. Jomantų kaimo bendruomenė pasirašė trišalę vietos projekto „Bendruomenės patalpų remontas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ vykdymo sutartį su Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupe ir Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Šilalės rajono savivaldybės administracija, kuri bendruomenei pagal panaudą suteikia  patalpas ir taip pat prisideda piniginiu įnašu prie vietos projekto.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu). Projekto tikslas yra suremontuoti Jomantų kaimo bendruomenės patalpas ir pritaikyti jas bendruomenės poreikiams.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos laisvalaikio, sporto, kultūros veiklos paslaugos, bus suremontuotos bendruomenės patalpos, sukurta materialinė bazė pagal bendruomenės narių veiklos poreikį, kas prisidės prie bendruomenės narių užimtumo didėjimo, gyvesnės kaimo bendruomenės formavimo, bendruomenės iniciatyvų daugėjimo.