Įgyvendinamas Mokymų projektas

oordinacinis centras „Gilė“ įgyvendina vietos projektą „Šiuolaikinė lyderystė ir vadovavimas pokyčiams“ pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių diegimas“ Nr.LEADER-19.2-SAVA-3. 
Projekto tikslas –  patobulinti Šilalės r. VVG teritorijos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir/arba vykdytojų gebėjimus ir kvalifikaciją, diegiant lyderystės ir šiuolaikinio vadovavimo kompetencijas.

Vietos projekto uždavinys –  įgyvendinti mokymų ciklą, skirtą lyderystės ir šiuolaikinio vadovavimo kompetencijų diegimui.

Mokymai vyks 2021 m. liepos – rugpjūčio mėn.
Tikslinė mokymų grupė:  vietos projektų paraiškų potencialūs pareiškėjai, pareiškėjai ir (arba) vietos projektų vykdytojai (esamų arba būsimų organizacijų/įmonių lyderiai/vadovai)- ne mažiau 60 dalyvių (ne unikalūs dalyviai). 
 
Suplanuotos mokymų temos:

Vadovavimas ir lyderystė. Užduočių formulavimas ir įvykdymo užtikrinimas; tikslai ir jų perteikimas darbuotojams; delegavimo iššūkiai ir kaip juos įveikti; darbuotojų ugdymas.

Vadovavimas ir lyderystė Y kartai. Vadovas kaip elgesio modelis, situacinė lyderystė.

Lyderystė komandos formavime. Vadovo/lyderio įtaka komandai, komandos formavimas pagal komandinių vaidmenų teoriją, komandos formavimas pagal asmenybės bruožų teoriją, komandos emocinio intelekto kompetencijų lavinimo pratybos.

Emocinis intelektas- šiuolaikinis valdymo instrumentas. Asmeninio ir komandinio emocinio intelekto lavinimas, mikroklimato kūrimas. 

Ugdantysis vadovavimas. Motyvacija, personalo atranka ir samda, strategijų kūrimas ir įgyvendinimas.

Lyderystės kalvė. Asmeninis efektyvumas, savęs pažinimas ir formavimas. 

Lektorė:Laura Stumbraitytė

Mokymai vyks: Šeimos restoranas „Meldai“ (II aukštas), Vasario 16-osios g.13A, Šilalė.

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.