Igyvendintas Vingininkų kaimo bendruomenės viešosios erdvės sutvarkymo projektas

Vingininkų kaimo bendruomenė įgyvendino vietos projektą „Vingininkų kaimo bendruomenės viešosios erdvės sutvarkymo II etapas” pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės 2007 – 2013 metų plėtros strategiją, finansuotą Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis. Įgyvendinant vietos projektą, bendruomenės nariai prisidėjo savanorišku darbu prie projekto įgyvendinimo.

Įgyvendinus vietos projektą, pritaikyta Vingininkų kaimo bendruomenės viešoji erdvė bendruomenės poreikiams, sudarytos tinkamos sąlygos Kultūros, informacijos ir sporto centro plėtrai. Prie bendruomenės neseniai atidarytų namų įrengta pavėsinė, malkinė, lauko tualetas, stendas ir lauko suolai. Įrengtų objektų dėka pastato aplinka yra tinkamai pritaikyta bendruomenės kultūriniai, švietėjiškai ir laisvalaikio veiklai, dėl ko gyventojai ir kaimelio svečiai yra pritraukiami atnaujintu kiemu, kuriame leidžia laiką ir vaikai, ir jaunimas, ir šeimos. Tęstinėje veikloje yra tikimasi vis didėjančio skaičiaus asmenų, besinaudojančių sukurtomis vietos projekto paslaugomis.

                                                                      Vingininkų kaimo bendruomenė