Išvyka į Anykščių VVG

2014 m.  birželio 27 d. organizuojame dalykinę išvyką į Anykščių VVG. Kelionė vykdoma iš projekto „Siekiame žinių – tikslų įgyvendinimui“ todėl, pirmiausia į kelionę siūlome vykti tiems, kurie aktyviausiai dalyvavo mokymuose ir kurie apskritai dalyvavo mokymuose. Likus laisvų vietų bus siūloma vykti ta pačia tvarka. Prašome iš bendruomenės siūlyti po 2 narius, nurodant vardą, pavardę, tel. Nr., bendruomenę. Kilus neaiškumui rašyti el. p. arba skambinti tel. Nr. 8 662 27668