Įvyko informaciniai renginiai – apvalaus stalo diskusijos Pajūryje, Traksėdyje, Laukuvoje ir Tūbinėse

 Įgyvendinant Šilalės r. VVG „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” strategiją, Šilalės r. VVG administracija 2016 m. lapkričio 17 d. Pajūrio miestelyje, 2016 m. lapkričio 21 d. Traksėdžio kaime, 2016 m. lapkričio 22 d. aLukuvos miestelyje ir 2016 m. lapkričio 23 d. Tūbinių kaime organizavo informacinius renginius – apvalaus stalo diskusijas. Renginiuose dalyvavo potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai.

Šilalės r. VVG pirmininkė Teresė Jankauskienė supažindino su 2014 – 2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijomis. Informacinio renginio dalyviams pristatė numatomos įgyvendinti strategijos prioritetus, priemones, veiklos sritis. Paaiškino, kiek VPS lėšų bus skirta vietos projektams įgyvendinti, kiek vietos projektų planuojama surinkti pagal priemones, supažindino su maksimaliomis sumomis, skiriamomis vietos projektams įgyvendinti ir kitais klausimais.

Išklausę pranešimus, renginio dalyviai diskutavo, pateikė jiems rūpimus klausimus, susijusius su vietos projektų rengimu, jų administravimu ir įgyvendinimu.