Įvyko visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

2018 m. balandžio 24 d. įvyko Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės Visuotinis ataskaitinis susirinkimas, kurio metu pristatyta veiklos ir finansinė ataskaitos už 2017 m. taip pat aptartas Strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 mmetų kaimo plėtros strategija” įgyvendinimas.

Pirmininkė trumpai pristatė Strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija“ (toliau – strategija) prioritetus ir reikalavimus vietos projektų teikimui, skatino generuoti idėjas projektų ruošimui. Nariai buvo informuoti, apie strategijos įgyvendinimą ir paskelbto paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

1. „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritis: „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2);

2. „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-3);

3. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1);

4. „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). Pirmininkė Teresė Jankauskienė informavo narius, kad kvietimas teikti vietos projektus paskelbtas nuo 2018 m. balandžio 10 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 10 d. 17.00 val. Pirmininkė ragino narius paviešinti informaciją apie galimybę tapti pareiškėjais ir projekto vykdytojais.