JAUNIMAS JAUNIMUI

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino projektą „Jaunimas Jaunimui“, kuriuo buvo siekta ugdyti kaimo jaunimo socialinius, sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti jaunimo socialinę įtrauktį, įsitraukimą į visuomeninę veiklą, aktyvumą ir pilietiškumą, skatinti jaunimo saviraišką kultūrinėje ir meninėje veikloje. Projekto metu buvo praturtintos dienos centro patalpos, papildant jaunimui skirtą erdvę jiems aktualiomis priemonėmis: stalo futbolas, stalo žaidimai; suorganizuotas kaimo jaunimui vasaros užsiėmimų ciklas „Jaunimas Jaunimui“ su diskusijomis, dailės terapijos užsiėmimais, pokalbiais, stalo žaidimų dienomis, stalo futbolo ir teniso turnyrais, atvirų durų dienomis ir vasaros pikniku; suorganizuota diskusijų diena su miestelio ir kaimo jaunimu apie mobilaus darbą svarbą, savanorystės galimybes; siekta parengti ir įtraukti kaimo ir miestelio jaunimą į nuolatinius savanorystės mainus. Projekto veiklose dalyvavo 21 jaunimo atstovų. Projektas finansuotas LR valstybės biudžeto lėšomis.