Juodainių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

 Juodainių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą pagal  Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategiją“  priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Projektas  „Juodainių kaimo bendruomenės namų įkūrimas“ pradėtas vykdyti 2012 metų lapkričio mėnesį. Vietos projekto tikslas – įkurti Juodainių kaimo bendruomenės namus ir pritaikyti juos bendruomenės poreikiams. Projekto metu suremontuotos Juodainių kaimo bendruomenės patalpos, sustiprinta materialinė bendruomenės bazė. Patalpos pritaikytos bendruomenės gyventojų veiklai. Bendra projekto vertė 161 356,00Lt.

Juodainių kaimo bendruomenės pirmininkas Arūnas Jakas džiaugiasi įvykdytu projektu. Ateityje bendruomenė planuoja organizuoti įvairius kultūrinius , teminius renginius, susijusius su tradicinių amatų išsaugojimu ir puoselėjimu. Vykdomų projektų dėka gražėja kaimai, juose gera gyventi.