Kaimų bendruomenė „Saulietekis” įgyvendino projektą “Kaimų bendruomenės „Saulietekis” tradicijų puoselėjimas”

Kaimų bendruomenė „Saulietekis” įgyvendino projektą „Kaimų bendruomenės „Saulietekis” tradicijų puoselėjimas” pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės strategijos priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4.

Projekto tikslas – puoselėti kaimo tradicijas suorganizuojant tradicinę kaimų bendruomenės „Saulietekis“ veiklos vykdymo šventę, taip sudarant sąlygas saugoti vietos kultūros savitumą, tradicijų tęstinumą bei puoselėjant tautinį paveldą. 

Projekto metu, 2022 m. liepos 9 d. įvyko Kaimų bendruomenės „Saulietekis“ 15 metų jubiliejaus šventė. Renginyje dalyvavo Stalgėnų kultūros namų mišrus ansamblis, svečiai iš Kupiškio rajono, šokių kolektyvai „Kadagys“ ir „Kadagėlis“, taip pat renginio dalyviai ir svečiai buvo vaišinami tradiciniais patiekalais, kurių vienas pagrindinių – šiupinynė.

Bendruomenės pirmininkė Asta Norbutienė renginio metu akcentavo, kad didžiausią reikšmę gyvenime turi tai, ką padarome dėl kitų. Renginys pritraukė didelį būrį žmonių, kurie turėjo progą pasidžiaugti bendruomenės 15 metų veikla, jos rezultatais, pabendrauti, pasigėrėti meno kolektyvų pasirodymais, bei pasivaišinti bendruomenės narių pagamintais patiekalais.

Projektą remia Lietuvos Respublika, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.