KAIP PRAKALBINTI AKMENĮ

Laukuvos miestelio bendruomenė įgyvendino projektą „KAIP PRAKALBINTI AKMENĮ“, kurio tikslas – pagerinti miestelio gyvenamąją aplinką, pritaikant viešosios paskirties erdvę miestelio visų kartų gyventojų poreikiams, įprasminti miestelio aikštę, sudarant gyventojams sąlygas turiningai leisti laisvalaikį, skatinant saviugdą ir savarankiškumą, stiprinant bendruomenės narių sutelktumą, kartų bendravimą per savanorišką veiklą ir dalyvavimą meninėje – kultūrinėje veikloje.

Projekto veiklomis buvo siekiama „prakalbinti akmenį“ ir neužmiršti Laukuvos miestelio istorijos, įprasminti buvusią miestelio akmeninę turgaus aikštę ir akmeninę bažnyčią, akmens svarbą miesteliui, tad buvo suformuotos akmens skulptūros su baltų ženklais ir kitais svarbiais simboliais Laukuvos miesteliui, akmenys išdėstyti prie miestelio fontano, įrengto taip pat bendruomenės iniciatyva.

Įgyvendinus projektą, suorganizuotas ir įgyvendintas akmenskaldystės pleneras, įgyvendintas baigiamasis projekto renginys, projektas įgyvendintas pagrinde pasitelkiant savanorišką veiklą, taip dėmesį skiriant kartų bendravimui, gyventojų prisidėjimui prie miestelio gražinimo.

Projekto dėka miestelio akmeninė bažnyčia buvusi akmeninė turgaus aikštė įprasminti akmenų skulptūromis, o baltų ženklai įprasmina Laukuvos miestelio mokslininko ir etnologo Norberto Vėliausatminimą.

Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkė  

Danutė Norbutienė

Projekto lankstinukas