KALĖDINIS PADĖKOS VAKARAS

Laukiame žiemos… Tos tikros – pasakiškos baltos. Laukiame tos ypatingos artėjančios laimės  akimirkos, kuri kasmet artėjant Kalėdoms, širdy atgyja šiltais prisiminimais. Visi laukėme Kalėdinio padėkos vakaro, kurį organizavo Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras kartu su Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupe. Į šią šventę buvo kviečiamos visos rajono bendruomenės su tikslu, kad  pabūti kartu, pasidžiaugti  nuveiktais darbais.  Padėkos vakaro metu Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Teresė Jankauskienė bendruomenių pirmininkams įteikė kaip ir kiekvienais metais  sieninius kalendorius, kurie šiais metais buvo padabinti pašventintomis žvakutėmis  parvežtomis iš Jeruzalės. Teresė Jankauskienė nuoširdžiai dėkojo visoms bendruomenėms už bendradarbiavimą, nuoširdumą ir nuveiktus darbus bendruomenės labui. Vakaro metu bendruomenių pirmininkai sveikino Teresę Jankauskienę ir vieni kitus, linkėjo šiltų ir gražių, džiaugsmingų Šv. Kalėdų, linksmų, darbingų, prasmingų Naujųjų Metų

 Pirmininkė įteikė dovanėles aktyviausių bendruomenių pirmininkams, tai Vingininkų bendruomenės pirmininkui Kęstučiui Trapui, Laukuvos miestelio bendruomenės pirmininkei Danutei Norbutienei, Bytlaukio kaimo bendruomenės pirmininkei Audronei Jonušauskienei, Biržų Lauko kaimo bendruomenės pirmininkei Virginijai Gedvilienei, Balsių kaimo „Paneruotis“ bendruomenės pirmininkui Arvydui Petkui, Kaimų bendruomenė „Saulietekis“  pirmininkei Astai Norbutienei ir Žadeikių kaimo bendruomenės pirmininkei Gražinai Valiuvienei. Be to pirmininkė pasveikino aktyvius bendruomenės narius, visuomenininkus kuriems įteikė dovanėles ir padėkojo už nuoširdų visuomeninį darbą. Už nuolatinį rajono bendruomenių, vietos veiklos grupės ir koordinacinio centro veiklos viešinimą buvo padėkota Šilalės žinių redakcijai.  Kalėdiniame padėkos vakare dalyvavo ypatingai daug rajono visuomenininkų, aktyvistų,  bendruomeniečių, kviestinių svečių, kuriems tariame nuoširdų ačiū.

 Grojant švelniai muzikai, susėdę prie kavos puodelio bendruomenės aktyvistai pasidalino šiluma, svajonėmis ir ateities planais. Ilgai netilo muzika, džiaugsmas. Bendruomeniečiai nuoširdžiai dėkojo už gerą nuotaiką, smagiai praleistą laiką ir linkėjo sėkmės ateinančiuose metuose.

Šilalės r. vietos veiklos grupės koordinatorė – konsultantė Stasė Sėrapinienė