KARTU MES JAU 10 METŲ

Gegužės 1 dieną vyko Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro (toliau – Centro) 10 metų jubiliejus. Centras savanoriškais pagrindais vykdo visuomeninę veiklą, vienija daugumą Šilalės rajono bendruomenių, teikia pastarosioms įvairią pagalbą, užsiima jų koordinavimu. Centras puoselėja ir saugo tradicinius amatus, etnokultūrinį ir tautinį paveldą.

Vos įžengę į Šilalės kultūros centro fojė, renginio dalyviai ir svečiai pateko į tradicinių amatų mugę. Joje Šilalės rajono amatininkai ir tautinio paveldo puoselėtojai pristatė savo gaminius ir dirbinius. Šventės vedėja – Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinio centro pirmininkė Indrė Jankauskaitė perskaitė LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės atsiųstą sveikinimą. Jame linkėta ir toliau būti stipria ir vieninga bendruomenine organizacija, aktyviai burtis draugėn ir kurti darnesnę bei gražesnę Lietuvą.

Šventę pagerbė ir  akordeonu kūrinius atliko Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ketvirtokas gimnazistas Marius  Bagdonas. Vėliau Centro narės Asta Gestautienė ir Virginija Geštautienė trumpai ir eiliuota forma apžvelgė veiklos dešimtmetį, o detaliau apie tai papasakojo Šilalės rajono koordinacinio centro įkūrėja ir idėjos puoselėtoja Teresė Jankauskienė. Po to atėjo eilė pasisakyti svečiams, kurių pirmasis kalbėjo Šilalės rajono mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus. Jis pabrėžė, kad 10 Centro veiklos metų buvo itin darbštūs, bei palinkėjo, kad antrasis dešimtmetis būtų dar darbštesnis. Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė perskaitė Šilalės rajono mero Jono Gudausko sveikinimą. Jame rašyta, kad kartais reikia tiek nedaug – gero pavyzdžio, idėjų ir minčių – kaimo tradicijoms, kultūriniam paveldui ir tradicijoms puoselėti bei išsaugoti. Tuo tarpu Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė padovanojo Centrui meškerę ir palinkėjo kitą 10-metį sugauti dar didesnę žuvį. „Darote didelį darbą, net nesuvokdami jo svarbos. Jei norime ateityje kaime matyti savo vaikus, turime jiems čia sukurti ateitį. Jūsų darbai turi tarnauti vaikams ir anūkams“, – sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, kultūros projektų mecenatas Ramūnas Karbauskis. Europos ekonomikos ir socialinio komiteto Žemės ūkio kooperatyvo ,,Lietuviško ūkio kokybė“ vadovas Mindaugas Maciulevičius pažymėjo, kad Šilalės rajone bendruomeninė veikla labai aktyvi, tad miestiečiai iš šilališkių gali daug pasimokyti. „Šilalės kaimai – tai ta vieta, iš kurios nesinorėtų išvažiuoti“, – sakė jis.

Šilalės visuomenės sveikatos biuro direktorė Loreta Petkuvienė padėkojo už bendradarbiavimą sveikatingumo srityje. „10 metų – tai paauglystės, brendimo laikotarpis. Ugdykite ir puoselėkite bendruomeniškumą“, – ragino ji. Raseinių bendruomenių sąjungos pirmininkė Loreta Sirvydienė pasveikino Raseinių vietos veiklos grupės ir bendruomenių vardu. Ji pabrėžė, kad galima tik pasimokyti iš to, kaip efektyviai šilališkiai įgyvendina projektus, ir palinkėjo naujų minčių, idėjų. Liberalų sąjūdžio Šilalės skyriaus pirmininkas Artūras Kiltinavičius linkėjo centrui dar daug gyvavimo metų ir prasmingos veiklos.

Šventę tęsė 32 aktyvios kaimo bendruomenės, pasiskirsčiusios grupelėmis ir pristačiusios šventinius pasirodymus. Pirmoji grupė pasidžiaugė draugyste su kitomis kaimo bendruomenėmis ir pristatė muzikinę programą su šokiais. Antroji bendruomenių grupė ir jos atstovė Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkė Soneta Būdvytienė prisiminė Centro įkūrimo pradžią, o sveikinimą užbaigė gražia lietuviška daina. Trečioji grupė pasidžiaugė, kad visur ir visada esama kartu bei atliko pačių kūrybos dainų apie bendruomenes. Ketvirtoji grupė pristatė humoristinę programą. Penktoji Centro narius palygino su rūpestingais tėvais, įkvepiančiais daryti gerus ir prasmingus darbus. Sveikinimo dainą atliko bijotiškis Karolis Kaminskas. Šeštoji grupė savo pasirodymą susiejo su liaudiška muzika, o bendruomeniškumą pabrėžė įsisegę po geltoną rožę.

Grupių pasirodymus užbaigė Laukuvos Norberto Vėliaus Gimnazijos kanklininkės, vadovaujamos mokytojos Jolantos Bučnienės. Įteikti padėkos raštai aktyviausių bendruomenių pirmininkams ir dovanos- idėjų skrynios visų bendruomenių pirmininkams. Teresė Jankauskienė įteikdama idėjų skrynias  pabrėžė, kad bendruomenių sutvarkyti namai, tai lyg tuščia dėžė –  juos būtina pridėti idėjų ir minčių, kad namai būtų gyvybingi ir juose vyktų veikla. Ji palinkėjo, kad tos idėjų skrynios būtų kuo pilnesnės, o idėjos kuo prasmingesnės. Šventę užbaigė Vytauto Šiškausko koncertas ir vakaronė.

Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras dėkoja kaimo bendruomenių nariams prisidėjus prie 10 metų veiklos šventės organizavimo ir įgyvendinimo.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame Tradicinių kanklių ansambliui (vadovė J. Bučnienė), akordeonistui Mariui Bagdonui ir visiems šventės rėmėjams:

Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinacinis centras