Kelionė į Slovakiją

   Lietuvos vietos veiklos grupių tinklas drauge su Slovakijos Tatrų regiono vietos veiklos grupe SPIŠ pagal Lietuvos KPP 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ projektą „Lietuvos ir Slovakijos vietos veiklos grupių tinklų partnerystė įgyvendinant kaimo gyvenimo kokybės gerinimo strategijas“ surengė tarptautinę konferenciją Slovakijoje „Partnerystės stiprinimas įgyvendinant Lietuvos ir Slovakijos kaimo plėtros strategijas“. Į konferenciją, kuri vyko Slovakijos Prešovo regione Vrbove vasario 21-24 dienomis, vyko 52 atstovai beveik iš visos Lietuvos vietos veiklos grupių.

   Tarptautinėje konferencijoje pranešimą apie Slovakijos Prešovo regiono nacionalinio kaimo tinklo veiklą pristatė Alena Kaščakova. Šis regioninis biuras ne tik renka, analizuoja duomenis apie kaimo plėtrą šiame regione, rengia mokymus, seminarus, mokymo programas, skirtas vietos veiklos grupių darbo kokybei gerinti, bet ir skatina teritorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą – organizuoja konferencijas, „apskritojo stalo“ diskusijas, studijas ir mainų vizitus. Biurui patikėtos ir LEADER metodikos centro, ir mokėjimo agentūros funkcijos. Konferencijoje buvo pristatyta ir Lietuvos VVG patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Abiejų šalių VVG strategijų įgyvendinimo akcentai skirtingi – Slovakijos VVG labiau telkiasi apie vietos savivaldą ir vykdo projektus, susijusius su vietos infrastruktūra, tuo tarpu Lietuvos VVG svarbiausiu uždaviniu laiko kaimo nevyriausybinių organizacijų aktyvinimą. Todėl konferencijoje labiausiai domėtasi Slovakijos VVG kaip potencialiais partneriais tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, vyko kontaktų mugė. Beje, Sūduvos vietos veiklos grupė, kurios pirmininkė Reda Kneizevičienė ir inicijavo šią tarptautinę konferenciją, baigia rengti bendrą projektą su Slovakijos, Lenkijos, Estijos partneriais. Projekto idėja – šalyse partnerėse įrengti edukacinius pažintinius takus liaudies pasakų motyvais.

   Prešovo regione yra keturios vietos veiklos grupės. Lietuvos VVG tinklo delegacijos  aplankyta SPIŠ vietos veiklos grupė yra viena iš mažiausių – jungia tik 9 seniūnijas, kuriose gyvena beveik 12,5 tūkst. žmonių. SPIŠ vadybininkas Peter Hardon, pristatydamas vietos veiklos grupę, akcentavo Tatrų regiono vietovės privalumus. Vlkovce seniūnija garsi karališkųjų vilkų medžiokle, ežerais, vietovė turtinga liaudies tradicijomis ir tradiciniu žemės ūkiu; Vrbovas – gydomųjų terminių vandenų baseinais, kalnų slidžių trasomis, 1724 m. statyta romaninė liuteronų bažnyčia. Hradico miestelis išsiskiria archaiška praeitimi – archeologiniai tyrimai rodo, kad miestelis žinomas nuo geležies amžiaus; Tvarožna miestelis – avių sūriais, Liubica – 20 amatininkų gildija, kuri įkurta dar 17 amžiuje. SPIŠ regionui būdinga tai, kad net 81,2 proc. gyventojų gyvena kaimo vietovėse ir savo ateities planus sieja su turizmo paslaugų plėtra, švaria gamta ir sutvarkyta infrastruktūra. Šios vietos veiklos grupės strategijoje numatyti 3 prioritetai: infrastruktūros ir verslo aplinkos gerinimas, kaimo turizmo plėtra ir kultūros bei gamtos paveldo apsauga.

   Per dvi viešnagės Slovakijoje dienas Lietuvos VVG tinklo delegacija aplankė du verslo projektus – avininkystės ir žirgininkystės ūkį bei medienos perdirbimo įmonę. Taip pat galėjome įvertinti, jog kraštas turiningas kultūros objektais, pritaikytais turizmui – pabuvota Kažmerok pilyje, Tatranska kotlina urvuose, Popras Tatry. Nacionalinio įvairumo požiūriu įdomi buvo Vlkovce seniūnija, kurioje gyvena tik 56 proc. slovakų, kiti – įvairių kitų tautybių žmonės, daugiausia čigonai. Aplankėme šio miestelio vaikų darželį, bažnyčią, čigonų gyvenamąjį kvartalą, susitikome su seniūnu, domėjomės čigonų socializacijos problemomis.

   Lietuvos VVG atstovai dideliu šios kelionės pasiekimu linkę laikyti ne tik patirtus įspūdžius Slovakijoje, bet ir Lietuvos VVG lyderių kartu praleistą laiką kelionėje – tarpusavio bendravimą, patirties sklaidą, bičiuliškus patarimus, naudingus kasdieniniame darbe, sutvirtėjusius kontaktus.

Informacinę medžiagą parengė Rokiškio VVG pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė