Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektą „Moterys Moterims“

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS „MOTERYS MOTERIMS“

Koordinacinis centras „Gilė“ įgyvendino tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektą „Moterys Moterims“, kuriuo sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas „Moterys Moterims“, kuriuo nuolat siekiama skatinti jaunų merginų ir moterų socialinės integracijos, profesinio bei laisvalaikio užimtumo bei verslumo.

Tinklą sudaro 8 moterys, kurios mentoriaus vaidmenyse projekto metu ir ne mažiau 1 metus po projekto teiks pagalbą jaunoms merginoms ir moterims, sutelkusios bendrus išteklius. Projekto metu taip pat naudota meno meninė psichoterapija projekte dalyvaujančioms jaunoms merginoms ir moterims.

Projekto veiklose dalyvavo 20 jaunų marginų ir moterų, taip pat 8 tinklo nariai- mentorės, kurios ir toliau tęs veiklą tinkle. Projektas finansuotas LR valstybės biudžeto lėšomis.