Kviečiame dalyvauti vaikus ir jaunimą

Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centras skelbia Kaimo vaikų ir jaunimo konkursą ,,Po tėviškės dangum 2011″.

Konkurso tikslai: propaguoti gyvenimo kaime privalumus, domėtis žemės ūkio veikla ir jo svarba šalies ūkiui, gamtovaizdžiui ir visuomenės sveikatai, skatinti kaimo vaikus ir jaunimą mokytis žemės ūkio profesijų, ugdyti pagarbą kaimo gyvenamosios aplinkos vertybėms.

Konkurso tema: augintinis mano ūkyje.

Konkurso objektas: plakatas.

Konkurso dalyviai: kaimo pagrindinių ir vidurinių mokyklų 1-12 klasių moksleiviai; kaimo profesinio mokymo įstaigų mokiniai.

Darbai priimami iki 2011 m. rugsėjo 30 d.