Kvietimas į informacinį renginį – apvalaus stalo diskusiją Tūbinėse

2016 m. lapkričio 23 d. 10.00 val. Tūbinių kaimo bendruomenės patalpose, vyks informacinis renginys – apvalaus stalo diskusija Šilalės r. VVG strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” VPS prioritetų ir priemonių bei jų įgyvendinimo galimybių pristatymas. Maloniai kviečiame visus norinčius gyventojus, bendruomenes, jaunimo organizacijų atstovus, verslininkus ir visus kitus norinčius susipažinti su Šilalės r. strategija ir tapti projektų pareiškėjais.