Kvietimas į informacinį renginį Vingininkuose

2016 m. lapkričio 3 d. 10.00 val. Vingininkų kaimo bendruomenės patalpose vyks informacinis renginys Šilalės r. VVG strategijos „Šilalės rajono 2014-2020 metų kaimo plėtros strategija” VPS prioritetų ir priemonių bei jų įgyvendinimo galimybių pristatymas. Maloniai kviečiame visus norinčius gyventojus, bendruomenes, jaunimo organizacijų atstovus, verslininkus ir visus kitus norinčius susipažinti su Šilalės r. strategija ir tapti projektų pareiškėjais.