Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 10

    Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

  1. VPS priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4;
  2. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;
  3. VPS priemonę „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;
  4. VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

   Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. gegužės 29 d. 8.00 val. iki 2020 m. liepos 3 d. 14.00 val.

  Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 10 skelbimą rasite paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1ErLASSTcbs3ofU0asMjAfElwVyslhMuT

   Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.