Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 16

Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

  1. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4;
  2. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;
  3. VPS priemonę „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4;
  4. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

  Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 22 d. 8 val. iki 2022 m. kovo 31 d. 17 val. Paraiškas teikiant karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2022 m. kovo 29 d. 17.00 val.

  Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 16 skelbimą rasite mūsų internetinėje svetainėje paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1cao7H6WverRj-ojziT5lVHHks76I4_Q0?usp=sharing

Taip pat informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.nma.lt.

   Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.