Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 17

     Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastuskaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritis:

  1. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;
  2.  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4;
  3. „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse, skatinant aplinkos apsaugos ir klimato kaitos švelninimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. sausio 16 d. 8 val. iki 2023 m. vasario 20 d. 16 val.

  Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 17 skelbimą rasite mūsų internetinėje svetainėje paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1cao7H6WverRj-ojziT5lVHHks76I4_Q0?usp=sharing

Taip pat informacija skelbiama internetinėje svetainėje www.nma.lt.

   Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.