Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

     Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastuskaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono 2014–2020 metų kaimo plėtros strategija“ priemones:

  1. VPS priemonė „Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-4;
  2. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6;
  3. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4;
  4. VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo kaimo vietovėse kūrimas ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2;
  5.  VPS priemonė „Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  6. VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1;
  7. VPS priemonė „Bendradarbiavimas, kuriant bendrus produktus ir (arba) vykdant jų rinkodarą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5;
  8. VPS priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2.

     Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. 15.00 val.

       Daugiau informacijos apie kvietimo Nr. 7 skelbimą rasite paspaudus nurodą: https://drive.google.com/drive/folders/1j42A_pu4188QL7OneFwSCNnKq4zjHSD2

     Kontaktai: el. p. silalesvvg@gmail.com,  mob. tel. 8 662 22818, 8 662 42265, 8 662 36554.