Mokymai Šilalės VVG valdymo organo nariams

Pagal Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių 9.4. punktą,  Šilalės VVG valdymo organo nariai  išklausė mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su LEADER metodo taikymu. Seminarą  vedė  lektorė Ana Babravičienė.

Seminarą išklausė ir mokymo pažymėjimus gavo: Raimundas Vaitiekus, Regina Kvederienė, Kęstutis Trapas, Vida Zolotariova, Neringa Eitutienė, Gražina Valiuvienė, Teresė Jankauskienė, Asta Gestautienė, Audronė Jonušauskienė, Danutė Norbutienė ir LInas Gumuliauskas.