Pajūrio miestelio bendruomenė įgyvendino projektą

 Pajūrio miestelio bendruomenė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos paskelbtame  Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiamai pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai projekte.

Projekto  pagrindinis tikslas – vienyti kaimo gyventojus, stiprinti bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos tradicijas. Todėl šio projekto tikslas – stiprinti bendruomenės materialinę bazę.

Džiaugiamės gauta parama ir įsigytais daiktais: nešiojamu kompiuteriu, daugiafunkciniu įrenginiu, projektoriumi. Už paramos lėšas įsigytas turtas būtų naudojamas visiems gyventojams viešiesiems poreikiams tenkinti, t. y. projektų rašymui, reikalingų dokumentų atsispausdinimui bei nuskenavimui, renginių vedimui, vaizdinės medžiagos pristatymui ir t. t.

Plėtosime  ir palaikysime  ryšius su kitomis bendruomenėmis ir organizacijomis. Įtrauksime bendruomenės narius į aktyvią veiklą, propaguojant atjautą ir savitarpio pagalbą. Teiksime informaciją apie gyvenimo naujoves, ugdysime bendruomeniškumą ir dalyvausime įvairiuose projektuose. 

                                    Pajūrio miestelio bendruomenės pirmininkė Stasė Sėrapinienė    

 

 Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija